THỰC ĐƠN BÀN 6

THỰC ĐƠN BÀN 6 CHUYÊN TIỆC CƯỚI, TIỆC HỘI NGHỊ, SỰ KIỆN CHO KHÁCH HÀNG...

 

THỰC ĐƠN 1
1.300.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
NỘM XOÀI HẢI SẢN THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
TÔM CHIÊN NGỰ THIỆN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
CÁ LĂNG RANG MUỐI MẮC-CA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
GÀ TA HẤP LÁ CHANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
BÒ SỐT HẠT TIÊU ĐEN - BÁNH BAO CHIÊN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
CẢI NGỒNG TRẦN NẤM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CANH BÓNG THẬP CẨM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI HOÀNG PHỐ RUỐC
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
qUÝT SÀI GÒN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 2
1.400.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1.  
SÚP GÀ KEM NGÔ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
SALAD RAU VƯỜN ĐÀ LẠT VỚI SỐT ĐẶC BIỆT
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
tU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
CÁ tẦM NƯỚNG DÂN TỘC
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
GÀ TA QUAY MẬT ONG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
BÒ CHIÊN KIỂU PHÁP
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
RAU NGŨ SẮC MUỐI VỪNG HẠT MẮC-CA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CANH MỌC NẤM TƯƠI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI VÒ GẤC HẠT SEN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
KEM CARAMEN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 3
1.180.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
nỘM THẬP CẨM XÁ XÍU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
cá dIÊU hỒNG SỐT NẤM BÀO NGƯ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
gÀ HẤP LÁ CHANH 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
bẮP BÒ XÀO MĂNG TRÚC 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
mỰC TƯƠI cHIÊN BƠ 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
cHÂN GIÒ HẦM ĐẬU PHÁP
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
CỦ QUẢ LUỘC MUỐI VỪNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CANH BÓNG THẬP CẨM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI VÒ HẠT SEN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
dƯA HẤU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 4
1.690.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
SÚP BA BA NẤU GÀ Nấm hương
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
nem rau cuốn tôm
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
CÁ hồi sốt chanh leo
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
bò úc nướng bbq
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
ba ba rang muối
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
ba ba om chuối đậu
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
khoai LANG NHẬT CHIÊN VỪNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
bún - rau gia vị ăn kèm
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM thái lan
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
RAU HẤP NGŨ SẮC - KHO QUẸT
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
BƯỞI HỒNG DA XANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 5
1.050.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
nỘM NGÓ SEN HOA CHUỐI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
2. 
CÁ QUẢ CHIÊN VỪNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
GÀ HẤP LÁ CHANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
CHIM CÂU QUAY MẬT ONG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
NGỌN SU SU XÀO 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
CANH MỌC NẤM TƯƠI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
XÔI HOÀNG PHỐ RUỐC
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
10. 
BƯỞI NĂM ROI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 6
1.400.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
SÚP bắp bò dừa non
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
NỘM mực phi thuyền
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
TÔM SÚ CHIÊn trứng muối
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
CÁ lăng nướng dân tộc
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
GÀ TA hấp lá chanh
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
BÒ ÚC SỐT TIÊU XANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
RAU ngồng cải trần nấm
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CANH bóng thập cẩm
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI VÒ HẠT SEN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
quýt sài gòn
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 7
1.200.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
sÚP GÀ NẤM HƯƠNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
2. 
NỘM NGÓ SEN HOA CHUỐI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
CÁ QUẢ CHIÊN VỪNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
tÔM CHIÊN NGỰ THIỆN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
GÀ HẤP LÁ CHANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
NGỌN SU SU XÀO
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CAnh NGAO CHUA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI NẾP HOÀNG PHỐ RUỐC
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
bƯỞI NĂM ROI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 8
1.450.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
SÚP hải sảm nấu gà
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
SALAD RAU TRỘN ĐÀ LẠT
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
CÁ LĂNG HẤP XÌ DẦU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
tôm CHIÊN HOÀNG BÀO
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
GÀ RI QUAY QUẢNG ĐÔNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
nem hải sản chấm maysonaise
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
rau hấp ngũ sắc sốt dầu sò
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CANH hải sản nấm tươi
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI vò gấc hạt sen
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
bưởi hồng da xanh
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 9
1.650.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
sÚP HẢI SẢN NẤM BÀO NGƯ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
nỘM CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
MÓN CHÍNH
3. 
TÔM SÚ SỐT THƯỢNG HẢI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
CUA BỂ TƯƠI NHỒI THỊT FAXI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
GÀ TA rút xương hấp nấm
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
Bò chiên kiểu pháp
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
RAu hấp ngũ sắc MUỐI VỪNG MẮC-CA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CANH MỌC NẤM TƯƠI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
CƠM TÁM THÁI LAN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
XÔI trắng vừng dừa
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
11. 
BƯỞI HỒNG DA XANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh

 

 

Bài viết cùng danh mục