THỰC ĐƠN BÀN 6

THỰC ĐƠN BÀN 6 CHUYÊN TIỆC CƯỚI, TIỆC HỘI NGHỊ, SỰ KIỆN CHO KHÁCH HÀNG...

 

THỰC ĐƠN 1
1.300.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
KHAI VỊ
1. 
SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2.