THỰC ĐƠN BUFFET

THỰC ĐƠN BUFFET.

 

  

THỰC ĐƠN 1 

250,000VND/suất
KHAI VỊ
1. 
SÚP HẢI SẢN KIỂU PHÁp
Fishman soup
 
2. 
SALAD RAU TRỘN ĐÀ LẠT
da lat garden green salad
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
NỘM BƯỞI TÔM THỊT
grape fruit with shimp
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
SUSHI CÁ HỒI
salmon sushi, kikoman soya sauce
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
BÁNH MỲ PHÁP, BƠ
BREAD, BAGUETTE, BUTTER
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
MÓN CHÍNH
6. 
TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
grilled tiger shimp w. pepper spice
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI KIỂU ĐỨC
stewed pord thigh with cream sauce
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CÁ TẦM NGA NƯỚNG THAN HOA
FISHING RODS OF COAL FLOWERS
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
fried squid
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
GÀ QUAY RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
borned roasted chicken, mushroom sauce
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
HẢI SẢN NƯỚNG ( NGAO, SÒ HUYẾT, HÀU )
grilled seafood
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
12. 
NEM HẢI SẢN CHẤM SỐT MAYONE
mayone seafood with sping roll 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
13. 
BÒ HẦM SỐT VANG
stewed beef
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
14. 
XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
grilled sausage
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
15. 
RAU HẤP NGŨ SẮC
steamed vegetable
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
16. 
CƠM RANG DƯƠNG CHÂU
seafood fried rice
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
17. 
MỲ Ý VỚI PHO MA VÀ SỐT BÒ BẰM
spaghetty bolognesse
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
TRÁNG MIỆNG
18. 
BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
French cakes
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
19. 
HOA QUẢ TƯƠI
season fruit
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
20. 
CHÈ SEN LONG NHÃN
lotus, longan pudding desert
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
 nguyen dinh
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 2
200,000VND/suất
KHAI VỊ
1. 
SÚP GÀ NGÔ NẤM
CHICKEN SOUP
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
SALAD RAU TRỘN ĐÀ LẠT
DALAT GARDEN  GREEN salad
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
jĂM BÔNG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ
HAMS ROLLED W.PICKLED BABY CUCUMBER
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
NỘM BƯỞI TÔM THỊT
GRAPE FRUIT WITH SHIMP
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
NEM RAU QUẤN TÔM THƯỢNG HẢI
fresh spring roll with shimp
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
BÁNH MỲ PHÁP, BƠ
BREAD, baguette, BUTTER
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
MÓN CHÍNH
7. 
TÔM SÚ SỐT CAY
tiger shimp w: spice sauce
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN SỐT NẤM TƯƠI
FRIED RED SNAPPER W. MUSHROOM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
BÒ ÚC NƯỚNG BBQ
bABECUE MARINATED AU.BEEF
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
SƯỜN THĂN BỎ LÒ SỐT TÁO
spare - rib with apple sauce
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
MỰC TƯƠI ChIÊN BƠ
FRIED SQUI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
12. 
GÀ QUAY RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
BORNED ROASTED CHICKEN, MUSHROOM SAUCe
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
13. 
xÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
GRILLED SAUSAGE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
14. 
NEM HẢI SẢN CHẤM SỐT MAYONE
MAYONE SEAFOOD WITH SPING ROLL 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
15.
BÒ HẦM KIỂU PHÁP 
STEWED BEEF WITH RED WINE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
16. 
CƠM RANG DƯƠNG CHÂU
SEAFOOD FRIED RICE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
17. 
MỲ Ý VỚI PHO MA VA SỐT BÒ BẰM
SPAGHETTY BOLOGNESSE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
TRÁNG MIỆNG
18. 
BÁNH NGỌT PHÁP
French mini cake
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
19. 
HOA QUẢ TƯƠI
SEASON FRUIT 
 
 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
 
THỰC ĐƠN 3
220,000VND/suất
KHAI VỊ
1. 
SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
chicken soup
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
SALAD DẦU DẤM
GREEN SALAD
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
SALAD KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
POTATO AND APPLE SALAMINCED SHIMP AND HERb
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
THỊT XÔNG KHÓI CUỘN DƯA VÀNG
ham rolled with yellow melon
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
BÁNH MỲ PHÁP, BƠ
BREAD, BAGUETTE, BUTTERđặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
MÓN CHÍNH
6. 
TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
shimp WITH SALTED EGG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
CÁ LĂNG nướng
grilled hemibagrus fish
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
BÒ SỐT TIÊU ĐEN
BEEF W/ PEPPER SAUCE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
SƯỜN THĂN BỎ LÒ, KHOAI TÂY NƯỚNG
spare - rib in oven, baked potato
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
GÀ RÚT XƯƠNG NẤM HẤP
BORNED ROASTED CHICKEN, MUSHROOM SAUCe
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
XÔI NẾP HOÀNG PHỐ
steamed sticky rice
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
12. 
CHÂN GIÒ HẦM ĐẬU PHÁP
stewed pork leg w.chickpea
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
13. 
ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC, KHOAI TÂY CHIÊN
sautes ostrich meat with green pepper
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
14. 
NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
fried coasted sweet corn
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
15. 
BÁNH BAO CHIÊN
dimsum
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
16. 
MỲ Ý VỚI PHOMAI VÀ SỐT BÒ BẰM
SPAGHETTY BOLOGNESSE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
17. 
CẢI CHÍP SỐT DẦU HÀO VÀ NẤM HƯƠNG TƯƠI
BOK CHOY WITH MUSHOOM SAUCE
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
18. 
CƠM RANG HẢI SẢN
seafood fried rice
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
 
TRÁNG MIỆNG
19. 
BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
FRENCH CAKEs
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
20. 
HOA QUẢ TƯƠI
SEASON FRUIT
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
 

Bài viết cùng danh mục