THỰC ĐƠN TIỆC TRÀ - TEA BREAK

THỰC ĐƠN TIỆC TRÀ - TEA BREAK 

thực đơn dưới đây áp dụng cho tiệc từ 100 suất trở lên, tiệc dưới 100 suất tính phí riêng

 

THỰC ĐƠN 1
80.000 VNĐ/suất
HOA QUẢ
1. 
DƯA HẤU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
DƯA VÀNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
THANH LONG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
DỨA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
ổi
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
CÁC MÓN BÁNH
6. 
BÁNH SU KEM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
BÁNH RÁN VỪNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
BÁNH PHÔ MAI NƯỚNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
BÁNH DỪA NƯỚNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
KHOAI TÂY lát chiên giòn
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
HẠT ĐIỀU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
ĐỒ UỐNG
12. 
TRÀ LIPTON
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
13. 
NƯỚC SUỐI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
14. 
CÀ PHÊ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
15. 
NƯỚC ÉP HOA QUẢ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 2
90.000 VNĐ/suất
HOA QUẢ
1. 
DƯA HẤU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
DƯA VÀNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
THANH LONG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
DỨA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
táo
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
CÁC MÓN BÁNH
6. 
BÁNH SU KEM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
KEM CARAMEL
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
BÁNH SÔ CÔ LA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
BÁNH DỪA NƯỚNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
KHOAI TÂY MỸ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
HẠT KHÔ Tổng hợp
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
ĐỒ UỐNG
12. 
TRÀ LIPTON, TRÀ MẠN
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
13. 
CÀ PHÊ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
14. 
SỮA TƯƠI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
15. 
NƯỚC ÉP HOA QUẢ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
16. 
NƯỚC SUỐI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 3
115.000VNĐ/ suất
HOA QUẢ
1. 
DƯA HẤU
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
DƯA VÀNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
THANH LONG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
4. 
DỨA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
BƯỞI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
CÁC MÓN BÁNH
6. 
BÁNH SU KEM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
KEM CARAMEL
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
BÁNH PHÔ MAI NƯỚNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
9. 
BÁNH QUY BƠ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
KHOAI MÔN KHÔ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
HẠT DẺ CƯỜI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
ĐỒ UỐNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
12. 
TRÀ LIPTON
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
13. 
CÀ PHÊ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
14. 
SỮA TƯƠI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
15. 
NƯỚC HOA QUẢ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
16. 
NƯỚC SUỐI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc
 
 nguyen dinh
 
 nguyen dinh
THỰC ĐƠN 4
75.000 VNĐ/suất
HOA QUẢ
1. 
DƯA đỏ 
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
2. 
THANH LONG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
3. 
DỨA
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
CÁC MÓN BÁNH
4. 
BÁNH SU KEM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
5. 
BÁNH RÁN VỪNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
6. 
BÁNH PHÔ MAI NƯỚNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
7. 
MÍT SẤY KHÔ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
8. 
HẠT KHÔ THẬP CẨM
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
ĐỒ UỐNG
9. 
TRÀ LIPTON
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
10. 
NƯỚC SUỐI
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
11. 
CÀ PHÊ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
12. 
NƯỚC ÉP HOA QUẢ
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 

Bài viết cùng danh mục